راهنماها و تقویم آموزشی

 

​دستورالعمل ها و فرم های مورد نیاز دانشجویان در کلیه مقاطع

 

راهنمای انتخاب واحد در سیستم جامع آموزشی گلستان

دانلود

راهنمای درخواست پیشخوان سیستم جامع آموزشی گلستان برای دریافت دانشنامه و ریز نمرات

دانلود​​​

راهنمای ثبت و تائید درخواست خروج از کشور

دانلود​​​

فرایند ثبت درخواست در سیستم گلستان جهت مطرح شدن درکمیسیون موارد خاص دانشگاه​

دانلود

دستورالعمل پذیرش و بررسی مدارک پزشکی دانشجویان                                                       ​

دانلود

فرم درخواست بررسی مدارک پزشکی دانشجویان                                                               ​

دانلود

 

 

تقویم‌های آموزشی

 

تقویم آموزشی سال 1402-1401

تقویم تفصیلی آموزشی سال تحصیلی 1402-1401

تقویم آموزشی سال 1401-1400​​

تقویم تفصیلی آموزشی سال تحصیلی 1401-1400​​

تقویم آموزشی سال 00-99​​

تقویم آموزشی سال 99- 98​

تقویم آموزشی سال 98- 97

تقویم آموزشی سال 97- 96​ - نیمسال اول​/ نیمسال دوم​​​