واحدهای تحقیقاتی

آزمایشگاه‌های تحقیقاتی دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی

فهرست آزمایشگاه‌های تحقیقاتی دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی:


 
  • آزمایشگاه شبیه‌سازی عددی
 
  • آزمایشگاه انتقال حرارت و جریان‌های چندفازی
 
  • آزمایشگاه تخصصی پیگرانی
 
  • آزمایشگاه تضمین جریان
   
  • آزمایشگاه ارزیابی عیوب و روش‌های تعمیرات
 
  • آزمایشگاه شیرآلات
 
  • آزمایشگاه توسعه نرم‌افزاری