واحدهای تحقیقاتی

مرکز تحقیقات و فناوری خطوط لوله

آزمایشگاه‌های زیرمجموعه مرکز تحقیقات و فناوری خطوط لوله:

 
 
  • آزمایشگاه تخصصی پیگرانی
 
  • آزمایشگاه تضمین جریان
 
  • آزمایشگاه ارزیابی غیرمخرب
 
  • آزمایشگاه ارزیابی عیوب و روش‌های تعمیرات
 
  • آزمایشگاه شیرآلات
 
  • آزمایشگاه توسعه نرم‌افزاری