سخنرانی علمی آکادمیک

سخنرانی اول:

سخنران: دکتر محمود موسوی، دانشیار دانشکده مهندسی و علوم مواد، دانشگاه اوپسالا، سوئد

عنوان سخنرانی:
Mechanics of architectured materials: a journey towards sustainable future materials

زمان برگزاری: 1 دی ماه 1400

لینک سخنرانی در آپارات:
Responsive Image

سخنرانی علمی صنعتی

نام کتاب: بویلر و خرابی‌های آن

نام نویسنده: سید ابراهیم موسوی ترشیزی

عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی


انتشارات: دانشگاه شهید بهشتی

سال چاپ: 1400

Responsive Image