صفحه اصلی
برگزاری اولین دوره Mech Talk (مک تاک) بهشتی به مناسب هفته پژوهش
  • 6427 مشاهدات

اولین دوره Mech Talk  (مک تاک) بهشتی، به همت معاونت پژوهشی دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی در سالن سمینار ساختمان هشترودی  پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور، چهارشنبه 4 دی ماه با حضور استادان و دانشجویان و با محوریت ارتباط با صنعت برگزار شد.

در این رویداد، سخنران ها در زمان معین، در محوریت یک موضوع خاص به سخنرانی و بیان ایده ها یا تجربیاتشان می پردازند. در اولین دوره این رویداد که به مناسب هفته پژوهش، با محوریت ارتباط با صنعت برگزار گردید، هفت سخنران از اعضای هیات علمی دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی به ایراد سخنرانی پرداختند.

محور موضوعات سخنرانی ها در این رویداد به شرح زیر است.

دکتر زندی: تبدیل دانشگاه به کارخانه تولید مقاله و عدم رویکرد حل مشکلات ملی در پایان‌نامه‌ها

دکتر عامری: یافتن نیازهای صنعت و جامعه و حرکت دانشگاه به سمت آن و توضیح تجربیات پژوهشی و پروژه های صنعتی

دکتر موسوی: لزوم مدیریت پژوهشی در پروژه ها برای جلوگیری از هدررفت سرمایه و تاکید به لزوم بودجه‌‌ریزی مناسب و تاکید بر بخش مطالعات تطبیقی- افزایش مدیریت و نظارت پژوهشی مراکز

دکتر مجدم: تاریخچه ارتباط صنعت و دانشگاه در ایران، بروز شدن و توجه به نیازهای جامعه از طرف دانشگاه، توجه به بازیگران زیست بوم پژوهش و فناوری

دکتر دیباجیان: لزوم دقت در تهیه RFPهای صنعتی که تا حد زیادی مانع از خطا و هدررفت هزینه در صنعت می‌شود.

 

دکتر امامزاده: حرکت دانشجو به سمت مهارت افزایی و تمرکز و مشارکت در پروژه های تولید داخل، بومی سازی محصولات وارداتی، توجه به صنعت در کنار آموزش دانشگاهی

 

دکتر مصباح: عدم وجود رغبت و انگیزه در دانشجویان برای پیگیری مواردی بیش از مباحث تئوری، توجه به نیازهای پنهان و آشکار صنعت و جامعه

افزودن نظرات