صفحه اصلی
راهنمای کار با Adobe Connect - مصاحبه دکتری 1400
  • 713 مشاهدات

راهنمای کار با ابزار Adobe Connect جهت ورود به جلسه مجازی مصاحبه دکتری 

 

معرفی شدگان مرحله مصاحبه آزمون نیمه متمرکز دوره دکتری سال 1400 و متقاضیان بدون آزمون (استعدادهای درخشان) دوره دکتری سال 1400، جهت آشنایی با نحوه ورود به اتاق مجازی جلسه مصاحبه در ابزار Adobe Connect و کار در محیط آن می‌توانند از فایل راهنما (فیلم آموزشی) زیر استفاده کنند.

افزودن نظرات