اخبار

نخستین جلسه مشترک هیات امناء و مجمع عمومی عادی بنیاد حامیان علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی

برگزاری نخستین جلسه مشترک هیات امناء و مجمع عمومی عادی بنیاد حامیان علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی 

بازدید 141
وفات حضرت زینب (س) تسلیت باد

وفات حضرت زینب (س) تسلیت باد

بازدید 396
نشست رئیس دانشگاه با اعضای هیات علمی دانشکده علوم ریاضی برگزار شد

دکتر نصیری رئیس دانشگاه شهید بهشتی و برخی از اعضای هیات رئیسه دانشگاه، چهارشنبه 29 بهمن ماه 1399 از دانشکده علوم ریاضی بازدید کردند

بازدید 1990

اطلاعیه ها

انتصاب نائب رئیس و عضو شورای تربیت بدنی و ورزش دانشگاه

نائب رئیس و عضو شورای تربیت بدنی و ورزش دانشگاه منصوب شدند

سرپرست گروه مدیریت بازرگانی منصوب شد

انتصاب سرپرست گروه مدیریت بازرگانی 

سرپرست گروه مدیریت مالی و بیمه منصوب شد

انتصاب سرپرست گروه مدیریت مالی و بیمه

سرپرست گروه روانشناسی منصوب شد

انتصاب سرپرست گروه روانشناسی 

کنگره ، همایش ها و کارگاه های آموزشی