رئیس دانشگاه شهید بهشتی


Responsive Image
دکتر سعداله نصیری قیداری
تحصیلات: دکتری فیزیک
مرتبه علمی: استاد پایه 30
تلفن: 29902222-29902221
ایمیل: president@sbu.ac.ir - sad_nasiri@sbu.ac.ir

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری


Responsive Image

حجت الاسلام علیرضا رجالی تهرانی
تحصیلات: سطح 3 حوزوی 
تلفن:  29902212- 1-22431880
ایمیل:rejali110@gmail.com
 

مشاور رئیس دانشگاه و مدیر حوزۀ ریاست و روابط عمومی دانشگاه


Responsive Image
دکتر حجت رسولی 
تحصیلات: دکتری زبان و ادبیات عربی
مرتبه علمی: استاد
تلفن: 29902222-29902221-29902225
ایمیل:  h-rasouli@sbu.ac.ir

معاون آموزشی


Responsive Image

دکتر علی اکبر افضلیان 
تحصیلات: دکتری مهندسی برق
مرتبه علمی: دانشیار
تلفن: 29902110-22431846 
ایمیل:  afzalian@sbu.ac.ir  
 

معاون پژوهشی و فناوری


Responsive Image


دکتر بهروز ابطحی
معاون پژوهشی و فناوری
استاد دانشکده علوم و فناوری زیستی
تلفن: 29902236
فکس: 22431586
ایمیل : abtahi.b@gmail.com
 


معاون فرهنگی و اجتماعی


Responsive Image

دکتر علیرضا طالب پور
تحصیلات:  دکتری الکترونیک گرایش پردازش تصویری
مرتبه علمی: دانشیار
تلفن:   29905470 -22431831-29902660 -22431591  
ایمیل: Talebpour@sbu.ac.ir

معاون دانشجویی​Responsive Image
دکتر علیرضا فارسی
تحصیلات: دکتری تربیت بدنی و علوم ورزشی
مرتبه علمی: استاد
تلفن: 29902150
ایمیل:  a_farsi@sbu.ac.i

معاون پشتیبانی، مالی و مدیریت منابع دکتر احمدرضا ذوالفقاری
تحصیلات: دکتری هسته ای
مرتبه علمی:
تلفن: 29902225 - 29902220 - 22431817 
 

-
‌مشارکت و همکاری فعالانه در تنظیم برنامه‌های راهبردی دانشگاه مبتنی بر سند چشم انداز برنامۀ‌ ششم توسعۀ کشور، نقشۀ جامع علمی کشور به منظور ارائه و تصویب در هیئت امنا؛
-
فراهم نمودن بسترهای لازم به منظور تحقق اهداف برنامه‌های راهبردی دانشگاه؛
-
فراهم نمودن بستر مناسب به منظور اجرایی نمودن مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، هیئت امنا، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های ابلاغی از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر مراجع ذی‌صلاح؛
-
بررسی آیین‌نامه‌ها، تشکیلات، دستورالعمل‌ها، شیوه‌نامه‌ها، دستور جلسات و سایر موارد ارائه شده از سوی معاونت‌ها و شورای دانشگاه به منظور طرح در هیئت امنا و یا سایر مراجع ذی‌صلاح؛
-
پیشنهاد و تائید بودجه سالیانه دانشگاه به هیئت امنا از طریق رئیس دانشگاه؛
-
تنوع بخشی به منابع مالی دانشگاه از طریق جذب کمک‌های مردمی و افزایش درآمدهای اختصاصی از طریق ارائۀ خدمات آموزشی، پژوهشی، فناوری، فرهنگی و سایر منابع دیگر پس از اخذ مجوزهای لازم از هیئت امنا و یا سایر مراجع ذی‌صلاح؛
-
پيشنهاد توزيع و تخصيص فرصت‌هاي مطالعاتي و دوره‌هاي كوتاه‌مدت آموزشي و تحقيقاتي داخل و خارج كه طبق ضوابط به اعضاي آموزشي و پژوهشي تعلق مي‌گيرد از طريق رئیس دانشگاه به وزارت علوم تحقیقات و فناوری؛
-
بررسی و تصویب پیشنهادهای ارائه شده در خصوص فعالیت‌های تربیتی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و تربیت بدنی که بر اساس تقویم سالیانه دانشگاه ارائه شده است؛
-
نظارت و پیگیری گزارش‌های تربیتی، فرهنگی، سیاسی، امنیتی و ... با هماهنگی دیگر دستگاه‌های ذی‌ربط تا حصول نتیجه؛
-
بررسی و ارزیابی نحوۀ اجرای تصمیم‌های هیئت رئیسه توسط واحدهای تابعۀ دانشگاه و نظارت بر عملکرد آنان ارزیابی عملکرد حوزه‌های مختلف دانشگاه و بررسی گزارش‌های ادواری در شورای دانشگاه؛
-
ايجاد هماهنگي لازم بين حوزه‌هاي مختلف دانشگاه؛
-
فراهم آوردن زمينه‌هاي اجرايي شدن مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي و آيين‌نامه‌ها و بخش‌نامه‌هاي صادر شده از سوي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري؛
-
بررسي و تأييد ساختار سازماني پيشنهادي از سوي معاونت برنامه‌ریزی، توسعه و فناوري اطلاعات دانشگاه جهت ارائه به هيئت امنا؛
-
بررسي و ارزيابي نحوۀ اجراي مصوبات و نظارت بر عملكرد واحدهاي دانشگاه؛
-
ايجاد زمينه مردمي کردن دانشگاه و كمك به خودکفايي دانشگاه و واحدهاي وابسته؛
-
ايجاد هماهنگي لازم بين حوزه‌هاي مختلف معاونت‌ها؛
-
بررسي آيين‌نامه‌هاي اداري و مالي و معاملاتي دانشگاه و تهيه پيشنهادها، طرح‌ها و برنامه‌هاي لازم براي طرح در هيئت امنا؛
-
تأييد نحوۀ توزيع و تخصيص فرصت‌هاي مطالعاتي و دوره‌هاي كوتاه مدت آموزشي و تحقيقاتي داخل و خارج بين اعضاي هيئت علمي واحدهاي آموزشي و پژوهشي.