صفحه اصلی
ابقا مدیر گروه جغرافیای انسانی و آمایش
  • 1012 مشاهدات

دکتر سعداله نصیری قیداری رئیس دانشگاه شهید بهشتی؛ طی حکمی در تاریخ 8 تیر 1400، دکتر مرتضی قورچی را در سمت مدیر گروه جغرافیای انسانی و آمایش دانشکده علوم زمین ابقا نمود. 

 

در بخشی از این حکم آمده است:

شایسته است با تلاش مستمر و با همکاری و هماهنگی با سایر همکاران، در پیشبرد اهداف گروه و ارتقای آموزشی و پژوهشی دانشکده در چارچوب سیاست‌ها و برنامه‌های دانشگاه کوشا باشید و به ایفای وظایف گروههای آموزشی،  اهتمام ورزید.

افزودن نظرات