صفحه اصلی
رئیس دانشکده علوم شیمی و نفت ابقا شد
  • 1075 مشاهدات

دکتر سعداله نصیری قیداری رئیس دانشگاه شهید بهشتی؛ طی حکمی در تاریخ 13 تیر 1400، دکتر سیدسعید سید حسینی داورانی، رئیس دانشکده علوم شیمی و نفت را برای یک دوره دو ساله در سمت رئیس دانشکده علوم شیمی و نفت ابقا نمود. 

 

در بخشی از این حکم آمده است:

انتظار می‌رود با اتکال به‌خداوند متعال و مشارکت و هماهنگی تمامی همکاران محترم، از همه ظرفیت‌ها و امکانات آموزشی و پژوهشی موجود در جهت پیشرفت و شکوفایی بیش از پیش آن دانشکده مهم بهره‌گیری نمائید و با برنامه‌ریزی و حرکت در چارچوب سیاست‌ها و برنامه‌های دانشگاه و به‌ویژه گسترش ارتباط با نهادهای بیرونی و جذب پروژه‌های پژوهشی و کارآفرینی، زمینه ارتقا و اعتلای دانشگاه را فراهم سازید.

افزودن نظرات