نقشه سایت

وب سایت

معرفی واحد اداری مدیریت امور هیأت علمی و اطلاع رسانی، درج و ثبت اخبار و رویدادهای مرتبط به مدیریت امور هیأت علمی و زیر مجموعه های آن از وظایف رابط وب سایت اداره می باشد.