ارتباط با دانشکده

آدرس :

تهران، بزرگراه چمران، ولنجک، خیابان یمن، خیابان رشیدالدین فضل الله،
میدان دانشگاه (میدان شهید دکتر شهریاری)، 
دانشگاه شهيد بهشتي، دانشكده فناوري هاي نوين و مهندسي هوافضا​

کد پستی:

1983963113

صندوق پستی دانشگاه:

19839-4716

پست الکترونیکی دانشکده:

newtec@sbu.ac.ir

تلفن:

22431964-021

29903244-021

دورنگار:

021-22411592

نشانی وب سایت دانشکده فناوری های نوین و مهندسي هوافضا:

http://nte.sbu.ac.ir