اطلاعیه های پژوهشی


  • راهنمای ثبت پروپوزال دانشجویان (دانلود فایل)
  • راهنمای اقدامات لازم در خصوص هرگونه تغییر در عنوان یا متن پروپوزال دانشجویان (دانلود فایل)
  • راهنمای نگارش رساله و پایان نامه (دانلود فایل)