آدرس دانشگاه: تهران، بزرگراه شهید چمران، خیابان یمن،ميدان شهيد شهرياری، بلوار دانشجو، کد پستی 1983969411 

تلفنخانه دانشگاه: 29901

آدرس روابط عمومی: تهران، بزرگراه شهید چمران، خیابان یمن،ميدان شهيد شهرياری، بلوار دانشجو، دانشگاه شهيد بهشتی، دفتر روابط عمومی 

 تلفن‌های تماس روابط عمومی: 22431920- 29902233

تلفکس: 22431919

شماره پيامک روابط عمومی: 1000029901

ايميل: pr-office@sbu.ac.ir​​​​​​​

نام واحد

مدیریت‌ها

شماره تماس

معاونت اداری و مالی

 

29902220

 

22431817

 

قائم مقام اداری و مالی

29902225

مدیریت برنامه وبودجه تحول اداری

29902196-22431886

مدیریت پشتیبانی

29902550

مدیریت مالی

29902162

مدیریت منابع انسانی

29902180

 

 

معاونت آموزشی

 

22431846

29902110 

مدیر خدمات آموزشی

29902112- 22431855

29902113

اداره ثبت نام

29902152

اداره فارغ‌التحصیلان

29902104

اداره آزمون‌ها

29902114

اداره جذب استعدادهای درخشان

29902158

اداره جذب دانشجویان غیرایرانی

29902761- 22431585

مدیر برنامه‌ریزی و ارزیابی آموزشی

2990211622431847

 

 

معاونت پژوهشی

29902236

مدیر پشتیبانی پژوهشی و فناوری

 29902067

مدیر فناوری و ارتباط با صنعت

29902066- 29902067

مرکز رشد

29903233

مدیر هماهنگی و برنامه ریزی پژوهشی

29902249-29902066

 

 

 معاونت فرهنگی،  اجتماعی

22431836

 

 

 

مدیریت  پشتیبانی فرهنگی و اجتماعی

 22431591-29902250

 

مرکز آموزش و مشاوره و آموزش های فرهنگی و اجتماعی مدیریت امور فرهنگی و اجتماعی

 

29902667

گروه مطالعات و ارزیابی

29902767

رئیس اداره شاهد و ایثارگر

29902201

 

 

 

 

معاونت دانشجویی

 22431824

مدیریت امور خوابگاه‌ها​​

22431694

 

مدیریت خدمات دانشجویی

2431823

29902151

 

اداره بهداشت، درمان و مشاوره

29902666

22431829

​​​​​​​​

​​​​​​​