دانشجویان کارشناسی ارشد نانوزیست فن آوری

 

ورودی 1394​

دانشجویان کارشناسی ارشد نانوزیست فن آوری

 

 ورودی 1395

 امید کلجی​

آرزو ساعی

محمد حیدری​​​

أسما حمیدی​​

علیرضا پرتویی​​​

شیما اصفیاء​​

زهرا حلاجی​​

مهسا محمدیان​

أسرا محمدی​​

بهراد غیاثی​

​ مینا رستگاری​​

مهراب پورمددی​

پروین نجفی​​

نورا محسنی

​​

​فرزانه اسکندری​​

 
 
دانشجویان کارشناسی ارشد بیوشیمی ایرانی ورودی 1394
دانشجویان کارشناسی ارشد بیوشیمی ایرانی ورودی 1395
دانشجویان کارشناسی ارشد بیوشیمی  غیر ایرانی ورودی 1395

​الهه اسدالهی​​

ثمین حقیقی پوده​​

حسن عباس قزموز البوذبحک​

​شیرین موقر عصاره​

مریم سرلک​​

حسن نجاح کامل سمسیم​

زهرا خوشخو گیلوایی​​

​ناهید صدیقی خویدک

رشا کریم هاشم البیضانی​

طاهره ساوئی​​​

​زهرا فتاحی

سجی زبیر ذیبان الضیف​

المیرا شجری​​

حسین ظهیری​

​زهرا توسلی​

حمیدرضا بهبودی​

​امین حمیدی​

بهنام سعیدی​

محمد راستی​​

   

 

​رشته بیوشیمی

                          رشته نانوبیوتکنولوژی​

​​