" مرکز تحقیقات پروتئین" دانشگاه شهید بهشتی با توجه به نیاز روز کشور به علوم بیوتکنولوژی و پروتئین های نوترکیب با اهداف و ماموریت های مشخص پس از طی روند اداری لازم و تصویب شورای دانشگاه  وارد فاز اجرایی شد. این مرکز در تابستان سال 1392 مراحل قانونی جهت تاسیس را از طریق وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پیگیری نموده که منجر به مصوبه شورای گسترش وزارت علوم و ابلاغ به دانشگاه شهید بهشتی گردید. این مصوبه به معنی مجوز تاسیس و فعالیت در دانشگاه شهید بهشتی می باشد.​​ ​​​​​​​
Responsive Image

چشم انداز مرکز تحقیقات پروتئین گسترش کاربردي تحقیقات در حوزه هاي مختلف پپتید و پروتئین و با هدف انجام مطالعات مربوط به عملکرد پروتئین هاي نوترکیب، نانو ساختارهاي پروتئینی و بررسی اهمیت زیستی آنها در سطوح ملکولی و سلولی، انجام تحقیقات در زمینه شیمی و بیوشیمی پپتید ها و پروتئین ها (طراحی، بیان، تخلیص، تعیین خصوصیات و آنالیز پپتید ها و پروتئین ها)، مطالعه ساختمان و پایداري پپتیدها و پروتئین ها، ساخت و بکارگیری نانوسامانه هاي  پروتئینی و تولید فرآورده هاي نوترکیب با استفاده از فنون زیست فناوری در مقیاس آزمایشگاهی و بالاتر می باشد.

 

ads.PNG

 

دکتر سید امید رعنایی سیادت
 
رشته تحصیلی : دکتری بیوشیمی
 
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه تهران   
 
رتبه علمی : دانشیار
 

پست الکترونیکی :O_ranaei@sbu.ac.ir

 

نام و نام خانوادگی​

شماره تماس

 

سمت​

 

سعید جاویدی​​

29905003​

مدیر اجرایی​

علی یاری​

29905011​

 

خدمات

 

سید علی موسوی​

29905011​

 

خدمات​

 

امین حمیدی​

 

-----​

 

مسئول سایت​

 
آدرس: تهران، بزرگراه شهید چمران، ولنجک، خیابان یمن، خیابان رشید الدین فضل الله، میدان شهید دکتر شهریاری، دانشگاه شهید بهشتی، جنب درمانگاه دانشگاه، مرکز تحقیقات پروتئین
 
کد پستی: 1983969411
 
تلفن: 3-02129905001
 
تلفکس: 02122434500
 
صندوق پستی دانشگاه: 4716-19839