مجموعه کارگاه های آنالیز دستگاهی-پاییز 93

 مرکز تحقیقات پروتئین با همکاری انجمن های شیمی و بیوتکنولوژی ایران در پاییز 1393 اقدام به برگزاری مجموعه کارگاه های تئوری و عملی آنالیز دستگاهی خواهد کرد. رویکرد کارگاه ها مطالعات کمی و کیفی ترکیبات طبیعی و پروتئین ها خواهد بود. 
به کلیه شرکت کنندگان گواهی معتبر ارائه خواهد شد. لطفا جهت شرکت در کارگاه ها فرم "درخواست شرکت در کارگاه ها" را مطالعه، تکمیل و به نشانی PRCWorkshop.SBU@gmail.com  ارسال فرمایید.
توجه: در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر در ساعات اداری با شماره 29905006 تماس بگیرید.

فرم درخواست شرکت در کارگاه ها

اطلاعات هزینه شرکت در کارگاه ها

فرم ثبت نام شرکت در کارگاه ها

اطلاعات نحوه پرداخت شرکت در کارگاه ها

 
   
​​​​​​​