گروه های آموزشی پژوهشی

گروه طراحی و مهندسی پروتئین 

گروه طراحی و مهندسی پروتئین در سال 1392 با هدف دستکاری هدفمند ژنتیکی پروتئین ها به منظور تولید پروتئین هایی با خواص جدید در راستای رفع نیازهای کشور در زمینه های گوناگون تأسیس گردید. این گروه در حال حاضر دارای 5 عضو هیأت علمی تمام وقت می باشد
 
دکتر یحیی سفیدبخت
دکتر حمیدرضا ملاصالحی
دکتر ندا اسفندیاری
دکتر​ زینب باقری
دکتر داریوش مینایی