گروه های آموزشی پژوهشی

گروه پروتئین نوترکیب

گروه پروتئین نوترکیب در سال 1392 با هدف طراحی، تولید و بیان انواع پروتئین های نوترکیب براساس نیازهای کشور در زمینه های مختلف کشور تأسیس گردید. این گروه در حال حاضر دارای 5 عضو هیأت علمی تمام وقت می­باشد.


دکتر سید امید رعنایی سیادت
دکتر فاطمه میرزاجانی دمنه
دکتر ساره ارجمند
دکتر سیده فتانه فاطمی
دکتر جواد شعبانی شایه
​​​​​​​