شوراها و هیئت ها

شوراي فرهنگي دانشگاه

-

برنامه‌ريزي و ايجاد هماهنگي براي فعاليت‌هاي فرهنگي، اجتماعي و سياسي در دانشگاه؛

-

همكاري براي گسترش و تعميق مباني ارزشي، ديني، اخلاقي و انقلابي با برگزاري برنامه‌هاي مناسب فرهنگي و تبليغاتي؛

-

ايجاد هماهنگي در فعاليت‌هاي دفتر نمايندگي شوراي مركزي نمايندگان مقام معظم رهبري، جهاد دانشگاهي و تشكل‌هاي اسلامي؛

-

برنامه‌ريزي و تعيين خط مشي فعاليت‌هاي فوق‌برنامه دانشگاه با همكاري معاونت دانشجويي و طرح‌هاي تحقيقاتي فرهنگي و سياسي با همكاري معاونت پژوهشي و برقراري پيوند سازنده و سودمند ميان استاد و دانشجو با همكاري معاونت آموزشي؛

-

همكاري براي ايجاد پيوند فعال ميان حوزه و دانشگاه با برگزاري سمينارها، جلسات و برنامه هاي آموزشي مشترك؛

-

برنامه‌‌ريزي براي گسترش مناسبات دانشگاه و نهادهاي فرهنگي، انقلابي و مردمي؛

-

شناخت و سازماندهي نيروهاي متعهد و مستعد از طريق نهادهاي دانشجويي و فرهنگي و معرفي براي كمك به جامعه در مواقع اضطراري.

-

رئيس دانشگاه به عنوان رئيس شورا؛

-

معاون دانشجويي فرهنگي؛

-

يك نفر عضو هيأت علمي به انتخاب رئيس دانشگاه؛

-

مسئول دفتر نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه؛

-

رئيس جهاد دانشگاهي واحد ذي‌ربط؛

-

مسئول بسيج اساتيد؛

-

مدير فرهنگي؛

-

نماينده بزرگترين تشكل اسلامي دانشجويي (تشخيص بزرگترين تشكل با هيأت نظارت دانشگاه خواهد بود)؛

-

يك نفر دانشجو از دوره‌هاي تخصصي (كارشناسي‌ارشد به بالا) به انتخاب رئيس دانشگاه؛

-

مسئول بسيج دانشجويي دانشگاه (بر اساس قانون بسيج دانشجويي)؛

-

نماينده هر تشكل رسمي ذي‌نفع با حق رأي در جلسه مربوط..

 
ردیف
نام و نام خانوادگی
سمت
1
 دکتر سعداله نصیری قیداری
 سرپرست دانشگاه
2
 حجت‌السلام و المسلمین پورذهبی
 مسئول نهاد مقام معظم رهبری دردانشگاه
3
 حجت‌السلام و المسلمین صاحب الامری
 مسئول نهاد مقام معظم رهبری در پردیس شهید عباسپور
4
 دکتر اصغر واعظی
 معاون فرهنگی و اجتماعی
5
 دکتر علی اکبر افضلیان
 معاون آموزشی
6
 دکتر علیرضا فارسی
 معاون دانشجویی
7
 دکتر امیرمحمد حاجی یوسفی
 رئیس اداره روابط عمومی و اطلاع رسانی
8
دکتر سیدمهدی میرساجدی
 دبیر هم اندیشی اساتید
9
 دکتر سیدمهدی میرساجدی
 مسئول بسیج اساتید
10
 دکتر سعید میرزایی
 رئیس جهاد دانشگاهی
11
دکتر محمدرضا برومند
 مدیر امور فرهنگی و اجتماعی
12
دکتر عباس نعیمی
 مدیر امور فرهنگی و اجتماعی پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور
13
 آقای کاظم زاده
سرپرست مدیریت حراست دانشگاه
14
 حاج آقا جلیل کاوه
 مسئول بسیج کارکنان
15
 آقای صادق محمدی
 مسئول بسیج دانشجویی
16
 آقای فرزان پور
 مقدم، دبیر انجمن اسلامی دانشجویان ( آزادی خواه)
17
 آقای رشید

 دبیر انجمن اسلامی دانشجویان (طیف تحکیم)