اعضای شورای پژوهشی

اساتید شورای پژوهشی پژوهشکده مطالعات میان رشته ای قرآن                         


ردیف نام و نام خانوادگی
1 آقای دکتر علیرضا طالب پور
2 آقای دکتر محمد ابراهیمی ورکیانی
3 آقای دکتر حجت رسولی
4 آقای دکترسید محمد سادات منصوری
5 آقای دکتر حسین شجاعی
6 آقای دکتر محمد رضا فقیهی
7 آقای دکتر حمید  لطیفی
8 آقای دکتر حسین مقیسه
9 خانم دکتر مهین ناز میر دهقان
10 آقای دکتر غلامرضا حسن زاده
11 خانم صدیقه معینی
12 آقای دکتر مهرداد فرهودی
13 آقای دکتر غلامرضا براتی
14  خانم دکتر بهجت  قاسمی
15  خانم دکتر فرزانه روحانی مشهدی
16 آقای دکتر بابک خدادوست
17 آقای دکتر اسفندیار مهرشاهی
18 آقای دکتر قاسم درزی
19 آقای دکتر محمدرضا مشکاةالذینی
20 آقای دکتر مصطفی برهانی
21 آقای دکتر محمد ذکایی
22 آقای دکتر محمدمهدی باباپور گل افشان
23 آقای دکتر مصطفی مرادی
24 آقای دکتر علی مقدسی
25 خانم دکتر فرزانه تاج آبادی
26 خانم دکتر بهاره مظاهری طهرانی
27 آقای دکترمحمدحسین شریف زادگان
28 آقای دکتر بهروز ابطحی
29 حجه‌الاسلام والمسلمین آقای رجالی