اهداف راهبردی


Responsive Image

1- پاسخگویی به نیازهای علمی، آموزشی و پژوهشی در رشته‌های گوناگون مرتبط با مطالعات میان‌رشته‌ای قرآن بویژه بحث اعجاز قرآن؛
2- سعی در برقراری ارتباط با مراکز تحقیقاتی و مطالعاتی و هم چنین دانشگاه‌های معتبر سراسر دنیا به منظور تربیت و پرورش نیروی انسانی متخصص و مسئولیت‌پذیر در زمینه مطالعات میان‌رشته‌ای قرآن درسطح ملی و بین‌المللی؛
3- ایجاد فرصت مطالعاتی جهت دانشجویان تحصیلات تکمیلی (داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی) و همچنین اساتید سایر دانشگاه‌های داخلی و خارجی ؛
4- جذب اعضای هیات علمی با تخصص های مختلف و تلاش در راستای توانمند سازی آنها؛
5-هدایت پژوهش های پژوهشکده به سمت حل مشکلات جامعه و برآوردن نیازهای واقعی جامعه از طریق انجام طرح های کاربردی ملی و بین المللی؛
6-بهبود مستمر کیفیت آموزش ، با حرکت به سمت استاندارد های بین المللی آموزش ، بهره گیری از فناوری ها و روشهای روز آمد آموزشی ، ساماندهی مستمر رشته های آموزشی ( حذف ، ایجاد و اصلاح واحد های درسی )، بهینه سازی فضای آموزشی به منظور افزایش بهره وری وافزودن رشته های جدید در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری.