افراد

  ریاست پژوهشکده


  Responsive Image

  ​​​​​​شماره تماس: 29905424
  ​رایانشانی: f_rohani@sbu.ac.ir
  تارنمای شخصی: https://facultymembers.sbu.ac.ir/rohanimashhadi/

   

  دکتر فرزانه روحانی مشهدی مدرک کارشناسی خود را در رشته مهندسی صنایع از دانشگاه صنعتی شریف دریافت کرده است و به دلیل علاقمندی به مطالعات قرآنی، در رشته علوم قرآن و حدیث ادامه تحصیل داده و مدرک کارشناسی ارشد و دکتری خود را از دانشگاه تهران اخذ نموده است. علایق پژوهشی او شامل مطالعات میان رشته‌ای قرآن در حوزه‌های فلسفه،  کیهان شناسی،  تکامل زیستی، تکامل فرهنگی و مهدویت است.