صفحه اصلی
فراخوان مقاله
  • 1361 مشاهدات

فراخوان مقاله

"اولین همایش بین المللی مطالعات میان رشته ای قرآن کریم و ششمین همایش ملی اعجاز قرآن کریم"

 

(جهت توضیحات تکمیلی،به قسمت "رویدادهای پژوهشکده اعجاز قرآن" سایت مراجعه شود.)