مدیران

معاون پژوهشی و فناوری

دکتر بابک شکری

استاد دانشکده فیزیک

https://phys.sbu.ac.ir/~b-shokri

تلفن :  29902236 

فکس : 22431586

 

 

مدیر برنامه‌ریزی و پژوهش تحصیلات تکمیلی

دکتر مصطفی زنديه

استاد دانشکده مدیریت و حسابداری

https://fma.sbu.ac.ir/~m_zandieh

تلفن : 29902066 - 29902067

 

 

رئیس اداره ارزیابی پژوهشی

دکتر احسان بهرامی سامانی

دانشیار دانشکده علوم ریاضی

https://mathsci.sbu.ac.ir/~e_bahrami

تلفن : 29902066 - 29902067

 

 

مدیر پشتیبانی پژوهشی و فناوری

دکتر سیده مهری حمیدی سنگدهی                  

دانشیار پژوهشکده لیزر وپلاسما

https://lapri.sbu.ac.ir/~m_hamidi

تلفن : 29902066-29902067

 

 

سرپرست آزمایشگاه مرکزی دانشگاه

دکتر مهدی جهانفر

 استادیار دانشکده علوم و فناوری‌های زیست

https://fbs.sbu.ac.ir/~m_jahanfar

تلفن : 29905428 -29905427

 

 

رئیس کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد

دکتر نيلوفر رضوی

استادیار دانشکده معماری و شهرسازی

https://archurb.sbu.ac.ir/~n-razavi

تلفن : 29902323

 

 

رئیس اداره کتابخانه‌ها

دکتر محسن حاجی‌زین‌العابدینی

استادیار دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

https://fep.sbu.ac.ir/~m_zabedini

تلفن : 29902342

 

 

رئیس اداره موزه و اسناد

دکتر زهیر صیامیان گرجی

استادیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی

https://lah.sbu.ac.ir/~z_siamian

تلفن : 29902329

 

 

مدیر همکاری‌های پژوهشی و ارتباط با صنعت

دکتر حسن حقيقی

دانشیار دانشکده علوم و مهندسی کامپیوتر

https://cse.sbu.ac.ir/~h_haghighi

تلفن : 29902066 -29902067

 

 

رئیس اداره همکاری‌های پژوهشی بین دانشگاهی

دکتر محمود نشاطی

استادیار دانشکده علوم و مهندسی کامپیوتر

https://cse.sbu.ac.ir/~m_neshati

تلفن تماس : 29902066 - 29902067

 

 

سرپرست اداره ارتباط با صنعت و جامعه

دکتر محمد علی احترام

استادیار دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی

https://mee.sbu.ac.ir/~m_ehteram

تلفن : 29902066 

 

 

مدیر مرکز نشر آثار علمی

دکتر محمدرضا نبید

استاد دانشکده علوم شيمی و نفت

https://chemistry.sbu.ac.ir/~m-nabid

تلفن  :  29902070

 

 

رئیس اداره نشریات

دکتر فراهم احمدزاده

دانشیار پژوهشکده علوم محیطی

https://esri.sbu.ac.ir/~f_ahmadzade

تلفن :  29902069