فرم ها

فرم ها

پژوهشیار پسادکترا

 
 
 

دستیار پژوهشی

 
 کاربرگ دستیار پژوهشی (جدید - خرداد 99)

 
 

واحد های پژوهشی

 
 
 

سامانه رایانش موازی دانشگاه شهید بهشتی(سرمد )

 
 
 

طرح های پژوهشی داخلی

 
 
 

اعتبار ویژه پژوهشی

 
 
 

دکترای پژوهش محور

 
 
 

مجلات علمی

 
 
 

فرصت مطالعاتی

 
 

هسته های پژوهشی

 

پرسشنامه درخواست ایجاد هسته پژوهشی

فرم گزارش عملکرد هسته پژوهشی

 
 

تشویق مقاله و کتاب

 

فرم درخواست تشویق مقالات

 
 
 

پژوهانه

 

فرم عدم اشتغال پژوهانه

فرم پیشرفت کار پژوهانه

فرم درخواست پژوهانه

فرم موارد خاص پژوهانه

کاربرگ مشخصات و اطلاعات دانشجویان متقاضی استفاده از پژوهانه بنیاد ملی نخبگان

 
 

کنفرانس های بین المللی

 

فرم ارائه مقاله1.معرفینامه

فرم ارائه مقاله2.پرسشنامه

فرم ارائه مقاله3. اعلام مراجعت

فرم ارائه مقاله 4 . گزارش

مراحل شرکت در کنفرانس های بین المللی​​​

 
 

سایر فرم ها

 
​​

فرم شاخص های امتیازدهی همایش‌های علمی ملی - بین المللی (مربوط به همایش‌هایی که نیاز به حمایت مالی دانشگاه دارند)

فرم صورتجلسه نصب و راه اندازی تجهیزات پژوهشی

فرم اعلام مشخصات قرارداد پژوهشی برون سازمانی و لیست همکاران

کاربرگ شرکت در ماموریت پژوهشی 5/دی/97
فرم همایش و کارگاه 15 اردیبهشت 1398

 

ماموریت های پژوهشی (بدون ارائه مقاله در کنفرانسهای بین المللی)

فرم توجیه ماموریت پژوهشی بلند مدت و میان مدت (جدید)

فرم شرکت در ماموریت های پژوهشی اعضای هیات علمی دانشگاه شهیدبهشتی (جدید)

 

فرم های مربوط به کارگاه های برگزار شده (مخصوص همکاران) در معاونت پژوهشی دانشگاه

کارگاه آموزشی کارشناسان پژوهشی آذر 98.rar (جدید)

فرمهای مربوط به بررسی کفایت دستاوردهای پژوهشی دانشجویان دکترا

 
تعهدنامه اصالت علمی پایان‌نامه- رساله (جدید) - تیر 99
اقرارنامه حقوق ناشی از پایان‌نامه-رساله (جدید) تیر 99