Responsive Image

فعالیت‌های مدیریت همکاری‌های پژوهشی و ارتباط با صنعت1-      برنامه‌ریزی جهت ترغیب اعضای هیئت علمی دانشگاه برای اجرای پژوهش‌های کاربردی تقاضا محور و فن بازار پژوهش
2-     سیاست‌گذاری جهت تقویت همکاری‌های مشترک علمی و صنعتی با سازمانها و واحدها، متناسب با نیازهای کشور
3-     شناسایی نیازها، مشکلات و کمبودهای سازمانهای هدف و برقراری ارتباط سیستماتیک بین دانشگاه و بدنه اجرایی و صنعتی کشور جهت رفع مشکلات آنها
4-     برنامه‌ریزی جهت ارتباط دانشگاه با ‌ذی‌نفعان جهت ارتقا کیفی محصولات و خدمات
5-     سیاست‌گذاری بمنظور جذب حمایت‌های مادی و معنوی از پژوهش‌های کاربردی دانشگاه
6-      تدوین ساز و کار مناسب جهت ارائه دستاوردها و فعالیت‌های پژوهشی –کاربردی دانشگاه به ذی‌نفعان مرتبط
7-     برنامه‌ریزی جهت ارتقا مهارتهای فنی و حرفه‌‌ای دانش‌آموختگان
8-     سیاست‌گذاری جهت استفاده از ظرفیت دانشگاه در پروژه‌های بین‌المللی
9-     برنامه‌ریزی جهت اخذ منابع ملی و بین‌المللی برای اجرای پژوهش‌های کاربردی
10-   برنامه‌ریزی جهت توسعه همکاری‌های علمی و بین‌المللی دانشگاه


فعالیت‌های اداره ارتباط با صنعت
 

1-     تشکیل کارگروه‌های همکاری علمی-صنعتی با سازمان‌های مختلف و واحدهای صنعتی
2-     اجرای برنامه‌های بازدید اعضا هیئت علمی از واحدهای صنعتی و بالعکس جهت شناسایی نیازها و پروژه‌های کاربردی
3-     پیگیری امور مربوط به قراردادهای پژوهشی
4-     شناسایی نیازهای صنایع و شرکت‌های مختلف و ارجاع آن به واحدهای ذیربط
5-     اخذ پیشنهادات پروژه از سازمان‌ها و شرکت‌ها و پیگیری آن‌ها تا عقد قرارداد
6-      پیگیری تفاهم‌نامه‌های موجود و استخراج پروژه‌های پژوهشی کاربردی از آنها
7-     تهیه بانک اطلاعاتی از پروژه‌های انجام شده و قابلیت‌ها و مزیت‌های اصلی دانشگاه
8-     برگزاری کارگاه‌ها و سیمنارهای آموزشی برای توانمندی اعضای هیئت علمی جهت اخذ پروژه‌های برون سازمانی
9-     بررسی و داوری اختراعات ارسالی به دانشگاه
10-    شرکت در نمایشگاه‌های مرتبط با فعالیت‌های پژوهشی
11-     مشاوره و راهنمایی اعضای هیئت علمی برای عقد قراردادهای پروژه‌های پژوهشی
12-    اطلاع رسانی فراخوان‌های پژوهشی به دانشکده‌ها و پژوهشکده‌های دانشگاه
13-    تدوین برنامه سیاست‌گذاری برای افزایش تعداد پروژه‌های برون سازمانی
14-    برگزاری جلسات هم اندیشی با دانشکده‌ها و پژوهشکده‌های دانشگاه
15-    پیگیری و هماهنگی برای تهیه کاتالوگ از توانمندی‌های پژوهشی دانشگاه
 

1-     شناسایی دانشگاه‌ها و مراکز علمی ملی و بین‌المللی جهت انجام پژوهش‌های مشترک

2-     همکاری، مشارکت و نظارت بر تفاهم‌نامه‌های همکاری

3-     عضویت و حضور فعال و شرکت در مجامع و نشست‌های تخصصی در سطوح ملی و بین‌المللی

4-     تشکیل کمیته‌های همکاری علمی-صنعتی