فراخوان پذيرش طرحها در حوزه نفت و انرژى
  • 893 مشاهدات
30 خرداد

فراخوان پذيرش طرحها و ايدههاى نوآورانه در حوزه نفت و انرژى شتابدهنده دانش بنيان پياكو

"پياكو" شتاب دهنده تخصصى حوزه نفت و انرژى يكى از واحدهاى مستقر در پارك علم و فناورى دانشگاه شهيد بهشتى است.

پیاکو با تاکید برایجاد انگیزه، نشاط، هم افزایی، آموزش و مشاوره نوآوران و کارآفرینان در جهت خلق شرکت‌های دانش‌بنیان و خلاق در حوزه نفت و انرژی تاسیس گردید.

پیاکو در تلاش است تا مبنا و مبدا حرکتی نوین برای مشاوره و آموزش‌های نوآوری و کارآفرینی به علاقمندان به حوزه نفت و انرژی جهت جذب و پذیریش در شتابدهنده باشد.

راهبرد اصلی پیاکو تاکید بر اقتصاد دانش بنیان و خلق شرکت‌ها بر مبنای نیازهای فناروانه حوزه نفت و انرژی می باشد.​​​​​​​

افزودن نظرات