فراخوان پنجمین جشنواره جایزه ملی ایثار
  • 1923 مشاهدات
17 اسفند

پنجمین جشنواره آموزشی، تحصیلی جایزه ملی ایثار با هدف معرفی و تجلیل از برترین‌های آموزشی و تحصیلی جامعه هدف طرح شاهد و ایجاد پویایی، تحرک و افزایش انگیزه تحصیلی برگزار می‌شود.

دانشجویان شاهد و ایثارگر واجد شرایط دانشگاه  می‌توانند پس از تکمیل  فرم تقاضا نامـه، همراه با مدارک و مستندات تا تاریخ 17 اسفند 1399، مدارک مورد نیاز را به  آدرس sbu.shahed@gmail.com ایمیل نمایند.

​​​​​​​

شرایط شرکت در جشنواره:

-شرایط ایثارگری شامل: همسر و فرزند شهید، جانبازان  25 % و بالاتر، همسر و فرزندان آنان، آزادگان، همسر و فرزندان آنان،

- عدم سابقه کمیته انضباطی

- دانشجویان مقطع کارشناسی پیوسته شاغل به تحصیل در نیمسال چهارم و بعد از آن و جزو ده درصد برتر ورودی خود باشند.

- دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد نا پیوسته شاغل به تحصیل که حداقل دو نیمسال تحصیلی گذرانده باشند و جزو ده درصد برتر ورودی خود باشند.

- دانشجویان مقطع دکتری:

الف) آزمون جامع را گذرانده باشند.

ب) جزء ده درصد برتر ورودی خود باشند.

ج) دارای حداقل یک مقاله علمی پژوهشی و یا  ISI باشند.

​​​​​​​​​​​​​​

 

افزودن نظرات