کارگاه داوری سازمانی بین‌المللی و نقش دادگاه‌های ملی در داوری
  • 705 مشاهدات
11 آبان

«کارگاه داوری سازمانی بین‌المللی و نقش دادگاه‌های ملی در داوری»، 11 و 12 آبان 1400 توسط دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی و با سخنرانی دکتر حمیدرضا نیکبخت، عضو هیات علمی دانشکده حقوق و دکتر احمد همتی، قاضی دادگستری برگزار می شود. ​​​​​​​

 

امروزه داوری به عنوان رایج‌ترین و مناسبترین شیوه حل و فصل اختلاف در روابط و مبادلات مدنی - تجاری در سطح ملی و  بین المللی پذیرفته شده است. قوانین ملی و عهدنامه های بینالمللی سعی کرده‌اند این مقبولیت عمومی  داوری را حمایت و تقویت نمایند. کشور ما هم که از پیشگامان این حوزه است با وضع قوانین مختلف  این نهاد دادرسی مردمی را به روز و تقویت نموده  است.

 در حالی که مقررات داوری در ایران بیش از یک قرن است مدون می‌باشد و سالهاست ایران از تشکیل‌دهندگان یکی ازبزرگترین و معتبرترین سازمانهای بین‌المللی داوری است، در  سال ۱۳۷۶قانون داوری تجاری بین‌المللی و در سال ۱۳۸۰ قانون الحاق ایران به کنوانسیون ۱۹۵۸نیویورک راجع به شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی را  تصویب نموده است.

 سازمانهای داوری در کنار داوری‌ موردی، نقش سترگی در داوری ملی و داوری تجاری بین‌المللی دارند و در نظام داوری ایران نیز پذیرفته شده‌اند و بعضا قانون خاص نیز برای آنها وضع گردیده است. امروزه دعاوی بسیار مهم و پیچیده مدنی و تجاری داخلی و بین‌المللی ایران توسط همین سازمانهای داوری رسیدگی می‌شوند.

 در این کارگاه در قسمت اول، ضمن بررسی معایب و مزایای داوری سازمانی و مقایسه آن با داوری‌های موردی؛ ارتباط آن با قانون مقر داوری وتاثیر قانون کشور مقر در رسیدگی‌های داوری سازمانی؛  نقش اراده طرفین اختلاف در تغییر قواعد داوری‌های سازمانی؛ نظام اجرای  آرا ی این داوریها تحت کنوانسیون ۱۹۵۸ نیویورک و خارج از آن، پرداخته می شود.

در قسمت دوم، نقش دادگاه‌های ملی در تشکیل و شروع داوری؛ مداخله آن در جریان داوری تا صدور رای و نیز حمایت دادگاه‌ها در اجرای این آرا بحث و بررسی خواهد شد.

این کارگاه آموزشی کاربردی است و برای عموم علاقمندان و دست‌اندرکاران تجارت و کسب و پیشه و بویژه برای دانشجویان رشته حقوق، قضات؛ وکلا، کارآموزان قضایی و وکالت و سایر حقوقدانان قابل استفاده است.
به شرکت کنندگان در این کارگاه، گواهی اعطا خواهد شد.
​​​​​​​

افزودن نظرات