اهداف و ماموریت ها

1- بهبود و ساماندهی امور دانشجویی
2- افرایش امکانات رفاهی دانشجویان
3-توسعه امکانات و تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری مورد نیاز دانشجویان
4- تربیت دانشجوی کارآمد و موثر
5- ارتقاء جایگاه  ملی و بین المللی دانشگاه
6-افزایش سطح سلامت جسمی و روانی دانشجویان