ملاقات حضوری با معاونت دانشجویی

کلیه دانشجویان عزیز می توانند روزهای یکشنبه از ساعت 9 لغایت 11 ضمن هماهنگی با مسئول دفتر معاونت دانشجویی آقای میثم مهرزاد داخلی 2150 با معاونت دانشجویی آقای دکتر فارسی دیدار داشته باشند .
آدرس دفتر معاونت : ساختمان چند منظوره – دست چپ – انتهای سالن - معاونت دانشجویی