صفحه اصلی
برنامه حضور کارکنان اداره رفاه دانشجویی از تاریخ 20 شهریور ماه 1400 لغایت 24 شهریور ماه 1400
  • 1529 مشاهدات

بدینوسیله به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند برنامه حضور کارکنان اداره رفاه دانشجویی از تاریخ بیستم شهریور ماه لغایت بیست و چهارم شهریور ماه 1400 به شرح ذیل می رساند دانشجویان محترم می توانند در دوران تعطیلی دانشگاه طبق جدول زمانبندی زیر با کارشناسان امور دانشجویی در تاریخ های قید شده در ارتباط باشند . پیشاپیش از صبر و شکیبایی شما عزیزان کمال تشکر و قدردانی را داریم .

 

نام کارشناس  تاریخ روز حضور  تلفن تماس

خانم رمضانی

آقای حسنی

1400/06/20 شنبه

29902157

29902184

خانم مجدآبادی

آقای قدرتی

1400/06/21 یکشنبه

29902128

29902142

خانم سپهری

آقای حسنی 

1400/06/22 دوشنبه

29903100

29902184

خانم رمضانی

خانم مجدآبادی 

1400/06/23 سه شنبه

29902157

29902128

خانم سپهری

آقای قدرتی 

1400/06/24 چهارشنبه 

29903100

29902142

آقاي  ابراهیم زاده (پردیس عباسپور) 21 شهریور لغایت 24 شهریور ماه 1400 یکشنبه  لغایت چهارشنبه  73932171

افزودن نظرات

افزودن نظرات