مدیریت امور آموزش

Responsive Image
Responsive Image
Responsive Image

شروع کلیه کلاس های پردیس فنی و مهندسی از روز یکشنبه 1401/06/27

چشم گریان سویت از شام خراب آورده ام
خیز، ای لب تشنه از بهر تو آب آورده ام
گر بپرسی داغ تو با سینه خواهر چه کرد
قامت خم گشته یی بهر جواب آورده ام
اربعین حسینی تسلیت باد

Responsive Image