اعضای هیات‌علمی سابق

ردیف نام‌ و نام‌خانوادگی مرتبه علمی سال‌های فعالیت
1 محمدصادق داداشی مربی 1384 - 1391
2 محمد دادکان  استادیار 1384 - 1390
3 مرحوم عسگر رخشائی مربی 1384
4 ملک ابراهیم نصیری مقدم  مربی 1384 - 1385
5 علی اصغر لاری مربی 1384 - 1393
6 مرحوم ژاله محبی مربی 1384
7 مسعود معینی شبستری  مربی 1384 - 1394
پیوندها:
اعضای هیات‌علمی
اعضای هیات‌علمی بازنشسته