صفحه اصلی
انتخاب دانشکده علوم ورزشی و تندرستی به عنوان واحد نمونه آموزشی دانشگاه در سال 1400
  • 5077 بازدید

جشنواره آموزش دانشگاه شهید بهشتی در سال 1401 روز گذشته یکشنبه 18 اردیبهشت ماه  و همزمان با هفته بزرگداشت معلم و با هدف تقدیر از مدرسان برگزیده برگزار شد. بنا بر نظر مسئولین برگزاری این جشنواره و با در نظر گرفتن تعهد ، کارآمدی و شایستگی های  اساتید در حوزه آموزش،  دانشکده علوم ورزشی و تندرستی به عنوان واحد آموزش نمونه دانشگاه شهید بهشتی در سال 1400 انتخاب و معرفی گردید.

افزودن نظرات