صفحه اصلی
بازدید هیات فوتبال استان تهران از دانشکده علوم ورزشی و تندرستی
  • 590 بازدید

به گزارش روابط عمومی دانشکده، دکتر سید میرشاد ماجدی رئیس هیات فوتبال استان تهران و عضو هیات رئیسه فوتبال سه شنبه 7 آذر 1402 به همراه هیات همراه، بازدیدی از دانشکده علوم ورزشی و تندرستی دانشگاه شهید بهشتی داشتند. طی این جلسه در مورد همکاری های دوجانبه  تبادل نظر و گفتگو به عمل آمد و  مقرر شد در زمینه های آموزش، استعدادیابی و تربیت ناظران همکاری صورت گیرد.  

افزودن نظرات