صفحه اصلی
برنامه درسی ورودی 1402 مقطع ارشد گروه مدیریت ورزشی
  • 433 بازدید

قابل توجه دانشجویان گروه مدیریت ورزشی "مقطع کارشناسی ارشد" ورودی 1402 

فایل دروس به پیوست می باشد:

دانلود فایل
افزودن نظرات