صفحه اصلی
برگزاری کنفرانس غربالگری آزمونهای عملکردی "FMS" در دانشگاه ملی تعلیم و تربیت سلطان ادریس مالزی توسط دکتر امیرحسین براتی
  • 2970 بازدید

 

در نشست انتقال تجربه (share experience) که در در 14 فروردین 1403 (دوم آوریل 2024) با حضور اساتید، مربیان و دانشجویان تحصیلات تکمیلی در دانشکده علوم ورزشی و مربیگری دانشگاه ملی تعلیم و تربیت سلطان ادریس مالزی برگزار شد در این نشست کنفرانسی تحت عنوان غربالگری آزمونهای عملکردی یا "FMS" توسط دکتر امیرحسین براتی دانشیار گروه تندرستی و باتوانی ورزشی دانشگاه شهید بهشتی ارایه شد.

افزودن نظرات