صفحه اصلی
حضور دکتر امیرحسین براتی بعنوان پزشک تیم و کسب نائب قهرمانی بازی های پارا آسیایی
  • 2446 بازدید

جناب آقای دکتر امیر حسین براتی؛ دانشیار محترم دانشکده علوم ورزشی و تندرستی

تاریخ سازی و کسب مقام نائب قهرمانی بازی های پاراآسیایی توسط کاروان جمهوری اسلامی ایران و حضور ارزشمند تان بعنوان پزشک تیم ملی ایران را خدمت شما استاد گرانقدر تبریک عرض می کنیم و موفقیت های روزافزون را برای شما آرزومندیم.

 از طرف اعضای هیات علمی و کارکنان دانشکده علوم ورزشی و تندرستی

افزودن نظرات