صفحه اصلی
روز قلم گرامی باد.
  • 8570 بازدید

 روز قلم بر تمامی عزیزانی که بار گران نوشتن را بر دوش خود می‌کشند و حرمت قلم را نگه می‌دارند گرامی باد.​​​​​​​

واحد فرهنگی دانشکده علوم ورزشی و تندرستی

افزودن نظرات