صفحه اصلی
کسب عنوان چهره برجسته علمی حوزه ورزش سال 1402
  • 1957 بازدید

 

در نخستین اجلاس ملی ورزش و تجارت و کسب و کارهای نوین و دومین آیین معرفی و تجلیل از برترین های اقتصاد و صنعت ورزش کشور، دکتر علیرضا فارسی عضو هیات علمی دانشکده علوم ورزشی و تندرستی، استاد علوم رفتاری، شناختی و فناوری و ریاست دانشکده علوم ورزشی و تندرستی به کسب عنوان «چهره برجسته علمی حوزه ورزش» دست یافت.

افزودن نظرات