صفحه اصلی
فرم مخصوص متقاضیان مصاحبه دکتری رشته فیزیولوژی ورزشی 1403
  • 280 بازدید

قابل توجه متقاضیان پذیرش دکتری گروه فیزیولوژی ورزشی می رساند فرم پیوست را تکمیل و به ایمیل مدیر گروه علوم زیستی و ورزش، دکتر رعنا فیاض میلانی به آدرس (milani.sbu@gmail.com) ارسال نمایند و پرینت اصل فرم تکمیل شده را در روز مصاحبه دوشنبه 21 خرداد 1403 در محل دانشکده علوم ورزشی و تندرستی دانشگاه شهید بهشتی به همراه داشته باشند.​​​​​​​

فرم گروه علوم زیستی

​​​​​​​ثبت ایده پژوهشی

افزودن نظرات