صفحه اصلی
(فوری) ارسال مدارک پژوهشی همه گروه ها برای مصاحبه دکتری - اطلاعیه تکمیلی
  • 453 بازدید

قابل توجه متقاضیان محترم پذیرش دکتری و استعداد درخشان؛

لطفا مدارک پژوهشی به همراه فرم شماره 1 را تا یکشنبه20 خرداد 1403 به تفکیک گروه ها به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایند و لازم است فرم شماره 1 به صورت پرینت و امضاء شده در روز مصاحبه دوشنبه 21 خرداد 1403 به آموزش دانشکده علوم ورزشی و تندرستی تحویل داده شود.

رشته رفتارحرکتی:

دکتر ابراهیم متشرعی e_moteshareie@sbu.ac.ir

​​​​​​​رشته فیزیولوژی ورزشی:

دکتر محمد فشی fashi84.u@gmail.com

رشته آسیب شناسی و حرکات اصلاحی:

دکتر سیدمحمد حسینی moh_hosseini@sbu.ac.ir​​​​​​​

 

تاریخ مصاحبه داوطلبان آزمون دکتری، دوشنبه 21 خرداد 1403 از ساعت 8 صبح الی 14 در محل دانشکده علوم ورزشی و تندرستی دانشگاه شهید بهشتی می باشد.

همراه  داشتن کلیه مدارک مورد نیاز الزامی می‌باشد.

تکمیل فرم معدل و تعداد واحد گذرانده دانشجویان سال آخر مقطع کارشناسی ارشد

تکمیل فرم شماره 1 مشخصات و سوابق پژوهشی-

فرم شماره 1 مشخصات و سوابق پژوهشی(فایل woord)

 مدارک مورد نیاز برای شرکت در مصاحبه

جهت دسترستی به اطلاعات بیشتر؛ (معاونت آموزشی دانشگاه شهید بهشتی) ​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​خبر در دست تکمیل می باشد

افزودن نظرات