رشته‌ها و مقطع‌های تحصیلی

مقطع کارشناسی
مهندسی عمران
​مهندسی نقشه‌برداری
مهندسی آب


 
مقطع‌های تحصیلات تکمیلی (کارشناسی‌ارشد و دکتری)
مهندسی عمران - مهندسی آب و سازه‌های هیدرولیکی
​مديريت در سوانح طبيعی (سيل و زلزله)
​مهندسی عمران - مهندسی زلزله
​مهندسی عمران - مهندسی ژئوتكنیک
​مهندسی عمران - مهندسی و مديريت منابع آب 
مهندسی عمران - مهندسی محيط زیست‌
مهندسی نقشه‌برداری - سیستم‌های اداره زمین
مهندسی نقشه‌برداری- فتوگرامتری
مهندسی محیط زیست - آب و فاضلاب
مهندسی عمران - حمل و نقل