راهنماها و دستورالعمل‌های پژوهشی

راهنمای ثبت پروپوزال در سامانه ملی ثبت پایان‌نامه، رساله و پیشنهاده (ایران‌داک)
راهنمای ثبت پایان‌نامه در سامانه ملی ثبت پایان‌نامه، رساله و پیشنهاده (ایران‌داک)
فرآیند استفاده از سامانه همانندجو توسط دانشجویان مقطع دکتری دانشگاه شهید بهشتی
راهنمای بررسی کفایت علمی رساله دکتری از طریق پیشخوان سامانه جامع دانشگاهی (گلستان)
الگوی نگارش رساله
دستورالعمل فرصت‌های تحقیقاتی کوتاه‌مدت دانشجویان در خارج از کشور
دستورالعمل اعلام کفایت دستاوردهای پژوهشی
دسترسی رایگان به تمام متن بیش از 100،000،000 مدرک علمی و فنی به انگلیسی و فارسی در «زدنی»
فرایند استفاده از سامانه همانندجو توسط دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی
دستورالعمل استفاده از سامانه رایانش موازی دانشگاه (سرمد)
سایر راهنماها:
راهنمای درس‌افزار ویژه استادان 
راهنمای درس‌افزار ویژه دانشجویان
راهنمای نرم‌افزار اتوماسیون اداری