سرپرستی امور خوابگاه‌ها

ضمن عرض تبریک به پذیرفته‌شدگان مجاز به انتخاب رشته در دانشگاه شهید بهشتی و آرزوی توفیق و سربلندی، به اطلاع کلیه داوطلبان مجاز به انتخاب رشته می‌رساند، همانگونه که در فصل شرایط و ضوابط عمومی و اختصاصی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی در دفترچه‌های انتخاب رشته درج گردیده، بدلیل کمبود امکانات، خوابگاه فقط به دانشجویان دوره روزانه با شرایط ذیل ارائه خواهد شد:         
  • 1- اولويت استفاده از خوابگاه، با توجه به امكانات دانشگاه و برحسب رتبه قبولی داوطلبان در آزمون تحصيلات تكميلی می‌باشد.

  • 2- به دانشجويان دوره نوبت دوم (شبانه) و پردیس، مجازي، مهمان، انتقالي خوابگاه تخصـيص داده نمـی‌شـود

  • 3- امکان واگذاری خوابگاه به دانشجویان ساکن شهرستانهاي توابع استان تهران و استان البرز در کلیه مقاطع وجود ندارد.

  • 4- مطابق با بخشنامة صندوق رفاه دانشجويان، حداكثر زمان استفاده از خوابگاه و ساير تحصيلات رفاهي (وام و تغذيه) از شروع تحصيل براي دانشجويان روزانة غير بومي مقطع کارشناسی و دکتری 4سال (هشت نيمسال) و مقطع کارشناسی ارشد 2سال (چهار نیمسال) است.

  • 5- دانشگاه فاقد خوابگاه متاهلی می‌باشد.
*در صورت دارا بودن شرایط اسکان، تعیین محل اسکان با توجه به پراکندگی خوابگاه‌ها در سطح شهر، با امور خوابگاه‌ها می‌باشد.
معرفی خوابگاه
اطلاعات بیشتر
اطلاعیه‌ها و اخبار
اطلاعات بیشتر
فرم‌ها، مقررات و آئین‌نامه‌ها، راهنما
اطلاعات بیشتر
اطلاعات تماس خوابگاه‌ها
آدرس خوابگاه‌های دانشگاه شهید بهشتی
اطلاعات بیشتر
اطلاعات تماس:
29902090 
22431694
عنوان جدید
پیوندها:
خوابگاه‌های خودگردان دانشجویی تحت نظارت وزارت علوم
خوابگاه متاهلین‌دانش‌پژوهان
خوابگاه
تسویه‌حساب
وام