قهرمانان ورزشی دانشکده در گذر زمان 

فرشاد عربی 
رشته ورزشی: ووشو 
ورودی سال1386 کارشناسی
رزومه
لیلا ابراهیمی مجاوری 
رشته ورزشی: دومیدانی 
ورودی سال 1388 کارشناسی  
رزومه
مازیار قربانی 
رشته ورزشی: اسکیت هاکی  
ورودی سال 1388 کارشناسی  
رزومه
نگین دادخواه 
رشته ورزشی: اسکیت سرعت  
ورودی سال 1388 کارشناسی  
رزومه
حمیدرضا قلی‌پور 
رشته ورزشی: ووشو  
ورودی سال 1389 کارشناسی  
رزومه
سیده ویدا حلیمیان 
رشته ورزشی:تیراندازی با کمان 
ورودی سال 1389 کارشناسی  
رزومه
محسن زرین افضل 
رشته ورزشی: ووشو 
ورودی سال1386 کارشناسی
رزومه
فرشید اسدیان کجا آبادی 
رشته ورزشی: ووشو  
ورودی سال 1391 کارشناسی
رزومه
نیلوفر گیل‌سمائی 
رشته ورزشی: تکواندو  
ورودی سال 1391 کارشناسی   
رزومه
بهاره قادریان 
رشته ورزشی: تکواندو 
ورودی سال 1391 کارشناسی  
رزومه
محسن رضائی
رشته ورزشی: تکواندو  
ورودی سال 1391 کارشناسی 
رزومه
محمدرضا محمودی
رشته ورزشی: ووشو  
ورودی سال 1391 کارشناسی
رزومه
مژگان زارع 
رشته ورزشی: کبدی 
ورودی سال1391 کارشناسی   
رزومه
فروغ عباسی 
رشته ورزشی: اسکی آلپاین 
ورودی سال1392 کارشناسی 
رزومه
کیان کشفی‌راد 
رشته ورزشی: کاراته 
ورودی سال1392 کارشناسی  
رزومه
متین صیاد 
رشته ورزشی: اسکیت هاکی 
ورودی سال1392 کارشناسی 
رزومه
نگین مکلائی 
رشته ورزشی: شمشیر بازی 
ورودی سال1392 کارشناسی   
رزومه
مائده امین‌زاده 
رشته ورزشی: تیراندازی 
ورودی سال1392 کارشناسی 
رزومه
مریم‌السادات سید‌محمود 
رشته ورزشی: دوچرخه سواری 
ورودی سال1392 کارشناسی    
رزومه
طاهره حضوری 
رشته ورزشی: قایق رانی   
ورودی سال1393 کارشناسی 
رزومه
حمیده برخور 
رشته ورزشی: ووشو 
ورودی سال1393 کارشناسی   
رزومه
مهدی رفیعی 
رشته ورزشی: تکواندو  
ورودی سال1393 کارشناسی   
رزومه
پوریا عرفانیان
رشته ورزشی:  تکواندو 
ورودی سال1393 کارشناسی      
رزومه
نوید رضائی‌فر 
رشته ورزشی: بسکتبال 
ورودی سال1393 کارشناسی  
رزومه
سپهر خدابنده‌لو 
رشته ورزشی: واتر پلو  
ورودی سال1393 کارشناسی     
رزومه
کوشا تیموری
رشته ورزشی: کاراته  
ورودی سال1393 کارشناسی     
رزومه
احمد خسرو‌فر 
رشته ورزشی: تکواندو 
ورودی سال1394 کارشناسی     
رزومه
محمدرضا اینانلو 
رشته ورزشی: تکواندو  
ورودی سال 1395 کارشناسی   
رزومه
مائده طهماسبی 
رشته ورزشی: قایقرانی  
ورودی سال 1395 کارشناسی       
رزومه
شکیلا کلهر 
رشته ورزشی: تکواندو 
ورودی سال 1396 کارشناسی      
رزومه
علیرضا پورنگ
رشته ورزشی: واترپلو  
ورودی سال 1388 کارشناسی       
رزومه
امیریزدان تدین 
رشته ورزشی: کاراته  
ورودی سال 1397 کارشناسی  
رزومه
سوگند گلشنی
رشته ورزشی : ووشو
ورودی سال 1397 کارشناسی      
رزومه
سارا کاظمی 
رشته ورزشی : قایقرانی  
ورودی سال 1397 کارشناسی       
رزومه
عادل نجفی بابادی 
رشته ورزشی: بوکس و ووشو
ورودی سال 1398 کارشناسی         
رزومه
فرانک چشمه
رشته ورزشی: قایقرانی 
ورودی سال 1398 کارشناسی  
رزومه
محمد مهدی عمادی 
رشته ورزشی: تکواندو 
ورودی سال 1400 کارشناسی       
رزومه
تارخ طالبی 
رشته ورزشی: قایقرانی  
ورودی سال 1398 کارشناسی         
رزومه
اشکان ایران‌پور 
رشته ورزشی: واترپلو  
ورودی سال 1400 کارشناسی        
رزومه
مهیار صداقت 
رشته ورزشی: تیراندازی با تفنگ 
ورودی سال 1398 کارشناسی‌ارشد   
رزومه
مریم طالبی 
رشته ورزشی: تیراندازی با تفنگ 
ورودی سال1388 کارشناسی        
رزومه
حمید نظری 
رشته ورزشی: تکواندو 
ورودی سال1398 کارشناسی         
رزومه
سولماز عباسی
رشته ورزشی: واترپلو  
ورودی سال 1400 کارشناسی        
رزومه
نجمه خدمتی
رشته ورزشی: تیراندازی با تفنگ 
ورودی سال 1399 کارشناسی‌ارشد   
رزومه
هادی غرباقی 
رشته ورزشی: تکواندو 
ورودی سال 1400 کارشناسی‌ ارشد      
رزومه