اولویت‌های پژوهشاولویتهای پژوهشی پژوهشکده خانواده ، سال 1402

 • 1- مبانی و بنیادها:


 • مطالعات مربوط به فلسفه زندگی و بنیادهای اخلاقی خانواده (چالش‌ها، اصلاحات)

 • مطالعات مربوط به تبیین ویژگی‌های خانواده سالم

 • مطالعات مربوط به ارتقای جایگاه خانواده در اجتماع (ارتقای كاركردهای تربیتی، اقتصادی، اجتماعی خانواده) ‌

 • بررسی الگوهای ارتباطی در خانواده (والدین و فرزندان، همسران و خویشاوندان)

 • بررسی تحولات در ساختار و نقش‌های خانواده (عوامل و آثار)

 • مطالعات مربوط به ساخت و هنجاریابی آزمون‌های خانواده

 • بررسی عوامل موثر بر تحكیم خانواده (فرهنگ، آسیب‌های اجتماعی، خانواده، خاستگاه و ..)

 • مطالعات مربوط به تعیین ملاک‌های سلامت، كیفیت زندگی و روش‌های بهبود آن در خانواده‌های ایرانی

 • بررسی فرآیندهای حمایتی نهادهای اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی (رسانه‌ها، آموزش عالی، آموزش و پرورش

 • بررسی راهكارهای ارتقای حمایت از خانواده (توصیه مددكاری اجتماعی، حمایت‌های كیفری و مدنی، حمایت‌های اقتصادی)

 • مطالعات مربوط به تعیین ملاک‌ها و تبیین ویژگی‌های كودک سالم و جوان سالم

 • مطالعات مربوط به اقتصاد و مدیریت خانواده

 • مطالعات مربوط به خانواده های اقوام ایرانی و اقلیت‌های مذهبی

 • مطالعات تطبیقی ساختار و کارکردهای خانواده

 • نیاز‌سنجی خانواده ایرانی با‌ تاکید بر‌ توسعه برنامه‌های آموزشی

 • خانواده ایرانی در بستر جهانی‌شدن

 • سلامت خانواده


 • 2- حقوق خانواده


 • بررسی حقوق و تكالیف متقابل خانواده و دولت

 • بررسی حقوق اقتصادی خانواده

 • مطالعات مربوط به تدوین نظام‌های دادرسی حقوق خانواده (جرائم كودكان و نوجوانان، دادرسی حقوقی و كیفری خانواده)

 • بررسی لوازم و پیامدهای حقوقی متناسب با رشد كودک

 • مطالعات مربوط به تبیین حقوق تربیتی كودک و نوجوان (بر خانواده، بر دولت، بر نهادهای مدنی، بر رسانه)

 • بررسی آثار میثاق‌¬ها و کنوانسیون¬‌های منطقه¬‌ای و بین‌¬المللی بر حقوق خانواده

 • بررسی آثار میثاق‌¬ها و کنوانسیون¬‌های منطقه¬‌ای و بین‌¬المللی بر حقوق خانواده

 • نقش و جایگاه خانواده در توسعه، صلح و امنیت.....

 • آسیب شناسی قوانین خانواده

 • بازنگری قانون حمایت خانواده

 • بازنگری قانون حمایت خانواده

 • تدوین برنامه و تنقیح قوانین مرتبط با خانواده

 • تدوین کد جامع خانواده

 • ارزیابی عملکرد کانون‌های اصلاح و تربیت در بازپروی و جامعه‌پذیری اطفال و نوجوانان معارض با قانون

 • راهکارهای اصلاح رژیم مالی زوجین بر‌حسب اقتضائات و الزامات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی روز

 • بررسی الزامات قوانين و مقررات دوستدار خانواده

 • تدوين ضرورت‌های قانونی در به‌كارگيری روش‌های نوین کمک باروری

 • نقد و بررسی قوانين مرتبط با خروج از كشور بانوان

 • مطالعات تطبیقی بین نظام‌های حقوقی و بررسی اسناد بین‌المللی به‌ویژه تعهدات بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران در حوزه حقوق خانواده و اعضای آنی

 • مطالعه و بررسی سیاست‌های تقنینی دوستدار خانواده در‌ ایران و سایر کشورها

 • پليس خانواده و كودک

 • بررسی قوانین حمایتی از افراد آسیب‌پذیر از جمله سالمندان، زنان سرپرست خانوار، خانواده زندانیان و خانواده مهاجران

 • آسیب شناسی حقوقی سیاستهای جمعیتی و قوانین مرتبط با آن (قانون جوانی جمعیت و خانواده)

 • حمایتهای قانونی کودکان در معرض خطرمطا


 • 3- آموزش خانواده


 • مطالعات مربوط به نقش تربیتی والدین (امكان‌سنجی، اولویت‌سنجی، تدوین محتوا و برنامه‌ریزی درسی و آموزشی)

 • مطالعات مربوط به آموزش همسران (امكان‌سنجی، اولویت‌سنجی، تدوین محتوا و برنامه‌ریزی درسی)

 • مطالعات مربوط به آموزش حقوق اقتصاد، اخلاق خانواده (امكان‌سنجی، اولویت‌سنجی، تدوین محتوا و برنامه‌ریزی درسی و آموزشی)

 • مطالعات مربوط به برپایی نظام تربیت والدین

 • مطالعات مربوط به بررسی ابعاد و آثار تربیتی فعالیت‌های اقتصادی، سیاسی، رسانه‌ای و ..

 • مطالعات مربوط به پیشگیری از آسیب‌های روانی - اجتماعی كودكان و نوجوانان

 • مطالعات مربوط به الگوهای فرهنگی و تحلیل وضعیت تربیت كودكان و فرزندپروری

 • غنی‌سازی روابط زوجین

 • غنی‌‍سازی و ارتقای روابط والد فرزند

 • معلومات باروری و جنسی زوجین و قصد و رفتار باروری

 • تربیت جنسی کودک و نوجوانان

 • سواد رسانه در خانواده


 • 4- آسیب‌شناسی خانواده


 • بررسی عوامل و آثار روانی - اجتماعی و حقوقی ناهنجاری‌ها و آسیب‌های خانواده نظیر: تغییر جنسیت، طلاق، اعتیاد، خشونت خانوادگی، سالمندی، تجردهای خواسته و ناخواسته، نازایی، روابط جنسی خارج از ازدواج، بارداری،‌ رفتارهای پرخطر، خانواده بی‌سرپرست یا زنان سرپرست خانوار، خانواده‌های ایثارگران، جانبازان، شاهد، خانواده‌های دور از وطن

 • مطالعات مربوط به خشونت زنان

 • مطالعات بوم‌شناختی در طلاق، اعتیاد و دیگر ناهنجاری‌ها

 • مطالعات مربوط به شناسایی و اصلاح ناهنجاری‌ها در خانواده با نیازهای ویژه نظیر: تک‌والد، تک‌فرزند و ..

 • خانواده‌ها با عضو مبتلا به بیماری مزمن روانی، جسمی، دارای عضو معلول جسمی و یا ذهنی

 • بررسی رفتارها، نگرش‌ها و الگوهای روابط جنسی در ایران

 • بررسی عوامل وآثار تنش در خانواده‌ها

 • مطالعات مربوط به آسیب‌شناسی و تحلیل وضعیت كودكان و نوجوانان

 • آسیب‌شناسی روابط والد و فرزند در‌ خانواده ایرانی

 • آسیب‌های خانواده در‌ایران (طلاق، خیانت، خشونت و ...)

 • آسیبهای فضای مجازی و خانواده

 • مصرف محتوای نامتعارف در فضای مجازی و تاثیرات آن بر سلامت نوجوانان

 • آسیب شناسی مصرف پورنوگرافی در روابط زوجین

 • رضایت جنسی و استحکام خانواده

 • مطالعات مربوط به تبیین ویژگی‌های خانواده سالم

 • بررسی عوامل موثر بر تحكیم خانواده (فرهنگ، آسیب‌های اجتماعی، خانواده، خاستگاه و ..)

 • مطالعات مربوط به تعیین ملاک‌ها و تبیین ویژگی‌های كودک سالم و جوان سالم

 • بررسی عوامل و آثار روانی - اجتماعی و حقوقی ناهنجاری‌ها و آسیب‌های خانواده نظیر: تغییر جنسیت، طلاق، اعتیاد، خشونت خانوادگی، سالمندی، تجردهای خواسته و ناخواسته، نازایی، روابط جنسی خارج از ازدواج، بارداری،‌ رفتارهای پرخطر، خانواده بی‌سرپرست یا زنان سرپرست خانوار، خانواده‌های ایثارگران، جانبازان، شاهد، خانواده‌های دور از وطن

 • مطالعات مربوط به خشونت زنان
فهرست اولویت‌های پژوهشی پژوهشکده خانواده در رشته روان‌شناسی بالینی با‌ گرایش خانواده:
 • 1- سلامت خانواده

 • 2- ارتقای کارکردهای خانواده

 • 3- غنی‌سازی روابط زوجین

 • 4- غنی‌‍سازی و ارتقای روابط والد فرزند

 • 5- آسیب‌شناسی روابط والد و فرزند در‌ خانواده ایرانی

 • 6- آسیب‌های خانواده در‌ایران (طلاق، خیانت، خشونت و ...)

 • 7- خانواده ایرانی در بستر جهانی‌شدن

 • 8- مطالعات تطبیقی ساختار و کارکردهای خانواده

 • 9- نیاز‌سنجی خانواده ایرانی با‌ تاکید بر‌ توسعه برنامه‌های آموزشی

اطلاعات تماس:
29902393
Family [at] sbu.ac.ir

طرح‌های خاتمه یافته:

پژوهشکده خانواده در‌ راستای اهداف پژوهشی خود طرح‌های گوناگونی را در حوزه‌های مختلف خانواده اجرا‎‌ کرده که به‌ تعدادی از‌ آنها اشاره می‌شود:
 • بررسی اثر روش‌های تصور هدايت‌شده با‌ موسيقی در‌ کاهش استرس، افسردگی و اضطراب و افزايش سلامت عمومی والدين دارای کودکان اتيستيک
 • مطالعه مفهوم خانواده، سلامت خانواده و خانواده سالم و آسیب‌زا از دیدگاه خانواده‌های ایرانی​
 • مطالعه مفهوم خانواده، سلامت خانواده و خانواده سالم و آسیب‌ها از دیدگاه کارشناسان
 • بررسی نقش عوامل خانوادگی بر افت تحصيلی دانش‌آموزان متوسطه شهرستان قم
 • طرح تاثير گروه‌های حمايتگر بر افزايش سازگاری والدين کودکان با‌ اختلال اتيستيک
 • بررسی تاثير رفتار والدين روی ريتم‌های فيزيولوژيک فرزندان
 • بررسی ميزان آگاهی دانشجويان مقطع کارشناسی دانشگاه شهيد بهشتی در‌زمينه خصوصيات، راه‌های انتقال، پيشگيری و ابعاد اخلاقی، اجتماعی و خانوادگی بيماری ايدز
 • بررسی فاصله نسل‌ها در‌ موضوع خانواده مقايسه ادراک و آرمان ساختار خانواده در‌ جوانان و والدين آن‌ها
 • بررسی تاثير نوبت‌کاری بر‌ رضایت‌مندی زناشويی پرستاران زن
 • تمکين خاص و آثار حقوقی آن
 • بررسی و مقايسه غرور ملی در ايرانيان ساکن کانادا، ايرانيان متقاضی مهاجرت به‌خارج از کشور و يک‌گروه از ايرانيان ساکن تهران
 • مطالعه مقدماتی نقش آموزش مهارت‌های شناختی زندگی زناشویی در تغییر باورهای ارتباطی دانشجویی
 • شناخت و طبقه‌بندی تم‌های موسيقی با‌هدف کاربردهای روان‌شناختی
 • سقط جنين مصنوعی در جهان‌بينی کليسای حواری ارامنه گريگوری
 • سقط جنين در نظام حقوقی ايران از نظر ادله نفی ضرر
 • طرح بررسی تطبيق مقاهيم مشترک حقوقی و روان‌شناختی، جامعه‌شناختی و پزشکی
 • بررسی کيفيت زندگی زنان مبتلا به‌ ايدز شهر تهران
 • بررسی مقدماتی ويژگی‌های روان‌سنجی و اعتبار‌يابی ابزارسنجش کارکرد خانواده (FAD)
 • بررسی کيفی نيازهای روانی مادران کودکان مبتلا به‌اختلالات اتيستيک در مراجعه‌کنندگان به دو‌مرکز آموزشی و توان‌بخشی اختلالات اتيستيک (به آرا و CTAD)
 • تشکيل پليس کودک و نوجوان
 • اعتباریابی و تحليل عاملی مقياس MMPI_2 در جامعه دانشجويی تهران برای استفاده در مراکز بالينی و پژوهشی
 • بررسی و مقايسه فراوانی اختلالات رفتاری هيجانی در فرزندان مبتلايان به بيماری دو‌قطبی و مقايسه آن با گروه کنترل
 • ترجمه و انطباق آزمون «ارزيابی تاب‌آوری بچه‌های سالم» و اندازه‌گيری ويژگی‌های روان‌سنجی آن در تهران
 • ساخت، آماده‌سازی و هنجاريابی مقياس توافق‌سنجی پيش از ازدواج
 • پروژه تحقيقات طولی خانواده
 • تاثير رفتار ارتباطی و نظارتی والدين بر وضعيت تحصيلی اجتماعی دانشجويان با تاکيد بر دانشجويان دختر
 • هنجاريابی مقدماتی ابزار سنجش خانواده در خانواده‌های کودکان مقطع ابتدايی شهر تهران​
 • بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و سلامت روان با خطرپذیری دانشجویان در دانشگاه‌های کشور
 • مرور سیستماتیک عوامل فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتبط با سوء مصرف سیگار، مواد مخدر و الکل در بین جوانان​
 • بررسی تاثیر ساختار خانواده، محیط خانوادگی و ارتباط با مدرسه بر خطرپذیری دانش‌آموزان دبیرستان‌های شهر​
 • بررسی تاثیر تمرین آرام‌سازی روایی و خودگویی مثبت همراه با موسیقی آرامبخش و نیروبخش در کاهش استرس، اضطراب و افسردگی و افزایش شادکامی و عزت نفس دانشجویان
 • بررسی رابطه ویژگی‌های شخصیتی و سبک‌های هویت با خطرپذیری دانشجویان
 • تدوین برنامه آموزش خانواده: زندگی سازگار با اتیسم و بررسی اثربخشی این برنامه بر کاهش علائم اتیسم در کودکان مبتلا به آن و بهبود کیفیت زندگی مادران آن‌ها
 • بمرور سیستماتیک پژوهش‌های سو‌ءمصرف مواد مخدر نوجوانان در کشور