رشته‌های تحصیلی

رشته مهندسی هوافضا:
رشته مهندسی هوافضا از مهرماه 1386 به عنوان یک گروه در دانشکده مهندسی فناوری‌های نوین فعاليت آموزشی خود را در مقطع کارشناسی‌ارشد آغاز نموده است. این رشته یکی از رشته‌های گروه فنی مهندسی و دارای ماهيت ميان‌رشته‏‌ای است که در سال‏‌های اخیر جای خود را در بين رشته‌های راهبردی دانش و فناوری باز نموده است. رشته مهندسی هوافضا در مقطع كارشناسی به صورت تک‌گرایشی بوده و در مقاطع کارشناسی‌ارشد و دکتری دارای گرایش‌‏های دینامیک و کنترل پرواز، آیرودینامیک، پیش‌رانش (جلوبرندگی)، سازه‏‌های هوایی و مهندسی فضايی است. در حال حاضر، در رشته مهندسی هوافضای اين دانشكده، گرايش‌‏‌های مهندسی فضايی، دینامیک پرواز و کنترل، سازه‌های هوایی و پیش‌رانش دایر است.
رشته فرآورده‌های سلولزی و رشته کامپوزیت‌های لیگنوسلولزی:
این رشته با نام اولیه مهندسی صنایع خمیر و کاغذ از مهرماه 1386 در دانشکده مهندسی فناوری­‌های نوین راه‌اندازی شده و فعالیت خود را در محل پارک علمی تحقیقاتی زیرآب دانشگاه شهید‌ بهشتی آغاز نموده است. در راستای اهداف پردیس زیرآب مبنی بر راه‌اندازی رشته‌های جدید، عنوان رشته مهندسی صنایع خمیر و کاغذ تغییر یافته و فعالیت‌های مرتبط با آن رشته در قالب دو رشته تخصصی فرآورده‌های سلولزی و کامپوزیت‌های لیگنوسلولزی در دانشکده مهندسی فناوری‌های نوین دنبال می‌شود. در حال حاضر، در رشته فرآورده‌های سلولزی گروه تخصصی پالایش زیستی و در رشته کامپوزیت‌های لیگنوسلولزی گروه تخصصی سامانه‌های زیستی اقدام به پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد می‌کنند. اين گروه‌ها در محل پارك علمی تحقيقاتی دانشگاه شهيد‌ بهشتی در مجاورت شهر زيرآب از توابع شهرستان سوادكود استان مازندران استقرار داشته و كلاس‌های دانشجويان در آن محل داير می‏‌گردد.